برچسب: سجاد صیادی

سلف سرویس افتتاح شد

سلف سرویس افتتاح شد

سالن شماره ۱

بیش از شصت نوع از انواع (کباب ها ، خورشت ها ، سوخاری ها ، پلو ها ، سالاد ها ، سس ها ، ترشی ها ، ترشک ها ، دسر ها ، و پیش غذا ها ، )

هر چند بار که دوست دارید ، غذا بکشید و میل کنید .

ورودی هر نفر فقط ۳۵۰۰۰ تومان