میز شام

تجربه غذای اصیل و متفاوت سنتی و ایرانی در رستوران شمال شهر

منوی پذیرایی میز شام

تماس با رستوران